کمی منتظر بمانید...

 بهروز خوش فطرت 
 بازیگر ، مجری و گوینده ارشد صدا و سیما
 مدیر موسسه فرهنگی ، هنری فجر
 88273335 021  
 88243256 021  
 88243257 021  
 1060 101 0912 همراه
 1061 101 0939 همراه
 88286444 021 فکس
 info@behroozkhoshfetrat.com
 behroozkhoshfetrat@gmail.com
 behroozkhoshfetrat@yahoo.com
 insta:@behrooz_khoshfetrat