کمی منتظر بمانید...

 * تعدادی ازفیلم ها و سریالهایی که به ترتیب در آن بازی داشته ام   :
 
1.       فیلم سینمایی « آتش پنهان »   کارگردان :  حبیب کاوش
2.      سریال « ظلم شاهان »    کارگردان :  مجتبی یاسینی
3.     سریال « راز باغچه »  کارگردان : مجتبی یاسینی
4.      سریال « چاق و لاغر »  کارگردان : امیر حسین قهرایی
5.     فیلم داستانی « آن شب سرد زمستان »  کارگردان : کیوان شبدیز
6.     سریال « بازنشستگی »   کارگردان : رضا فیاضی
7.     سریال « به دنبال مهر »   کارگردان : فریدون فرهودی
8.     سریال « این خانه دور است »  کارگردان : بیژن بیرنگ –  زنده یادمسعود رسام
9.      مجموعه تلویزیونی « گل اومد »  کارگردان : زنده یاد کامبیز صمیمی مفخم
10.     سریال « آپارتمان » کارگردان :  اصغر هاشمی
11.    فیلم سینمایی « دیدار»  کارگردان : محمد رضا هنرمند
12.    سریال « زیر گنبد کبود »  کارگردان : زنده یاد بهمن زرین پور
13.   مجموعه تلویزیونی « چمدان »  کارگردان :  محمد مسلمی
14.    سریال « کوچه اقاقیا »  کارگردان :  رضا عطاران
15.   سریال « همسفران »  کارگردان :  علی ژکان
16.   سریال « خانه امید »  کارگردان :  علی بیابانی
17.   سریال « بیگانه ای میان ما »  کارگردان :  احمد امینی
18.   سریال « کمکم کن »  کارگردان :  قاسم جعفری
19.    سریال « کمربند ها را ببندیم »  کارگردان :  مهدی مظلومی
20.    سریال « ریحانه »  کارگردان :  سیروس مقدم
21.    سریال « متهم گریخت »  کارگردان :  رضا عطاران
22.   سریال« رو به آسمان »  کارگردان :  بیژن میر باقری
23.   سریال« شبهای برره  »  کارگردان : مهران مدیری
23+.سریال« مرد دوهزارچهره »  کارگردان : مهران مدیری
24.   سریال « زندگی به شرط خنده » کارگردان : مهدی مظلومی
25.   فیلم سینمایی  « اخراجی ها » کارگردان :  مسعود ده نمکی
26.   سریال  «  سالهای برف و بنفشه » کارگردان :  سعید سلطانی
27.  تله فیلم  «  حلقه »   کارگردان :  کاظم معصومی
28.  سریال   «  سلام »   کارگردان :  محمدرضا فرزین
29.   تله فیلم  «  یک کوچه گل »   کارگردان :  صادق آشتیانی
30.    سریال  «  چهار خونه »  کارگردان :  سروش صحت
31.     تله فیلم «  فرزند افیون »  کارگردان :  مجید جوانمرد
32.   سریال  « اغما »  کارگردان :  سیروس مقدم
33.    فیلم سینمایی « مدیوم »  کارگردان : علی توکل نیا
34.   تله فیلم «  نیلوفر کبود »  کارگردان :  سیروس مقدم
35.     سریال « کارآگاهان »  کارگردان :   حمید لبخنده
36.     تله فیلم « کابوس »  کارگردان : سیروس مقدم
37.    سریال « غیر محرمانه»  کارگردان : زنده یاد مسعود رسام
38.    سریال « همه فرزندان من»  کارگردان مرضیه برومند
39.   فیلم سینمایی « زندگی شیرین»  کارگردان :  قدرت الله صلح میرزایی
40.    تله فیلم « وقتی که یک زن قول میدهد »   کارگردان :  علی عبدالعلی زاده
41.    سریال  « مدرسه ما »   کارگردان :  داریوش یاری
42.    سریال  « عید امسال»    کارگردان :  سعید آقا خانی
43.   فیلم سینمایی « لیمو ترش » کارگردان :  جواد رضویان
44.    سریال « ستایش »  کارگردان :  سعید سلطانی
45.   تله فیلم « توکل»  کارگردان :  سیامک خواجوند
46.   تله فیلم « تفاخر»  کارگردان :  سیامک خواجوند
47.   فیلم داستانی« 3 دقیقه تا زنده ماندن» ( از مجموعه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد) کارگردان:مسعودباباییان
48.    سریال تلویزیونی « آیینه و مهتاب »  کارگردان : مسعود محبی